นางสาวจิรัชญา ไทยมี (น้องหญิง) G.11 B ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติแห่งปี เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566 รางวัล สุดยอดเยาวชนแห่งปี