ด.ญ.ดูณฤญา นวลคำมา (น้องคะน้า) G.3C ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รายการ 2022 B-DAZZLED MUSIC & DANCE FESTIVAL.SINGAPORE JAZZICONTEMPORARYI BALLET (GROUP), U-13 PLATINUM AWARD แข่งขัน ณ ประเทศสิงคโปร์