ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายนัฐชณิศ ไลศิริพันธ์ู (น้องตวา) G.5 I เข้าร่วมแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ วันการกีฬาแห่งชาติประจำปี 2565