ด.ช.ปองคุณ ทองแตง (คุนหลุน) G.6A ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ1 เหรียญทอง ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค 5 ครั้งที่ 38 “พิจิตรเกมส์”