ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนคนเก่ง ABS

อ.ปรีชา ศุภการญจนพันธุ์ ผู้อำนวยการ มอบเกียรติบัตร ให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลการสอบแข่งขันทางวิชาการ รอบแรกระดับเขตพื้นที่ การศึกษา ประจำปี พ.ศ.2562 วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

1. ด.ช.พิชญ์ภพ ตรีสัตยาเวทย์ นักเรียนชั้นป.6 ได้รับรางวัลเหรียญทอง

2. ด.ญ. ศศิพิชญ์ ศุภเลิศไพสิฐ นักเรียนชั้น ป.6 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถึงศึกษา

3. ด.ญ.ญาณิศา คนองศรี นักเรียนชั้น ป.5 ได้รับรางวัลเหรียญทอง

4. ด.ญ. ปาลิไลย ชิมาดะ นักเรียนระดับชั้น ป.6 ได้รับรางวัลเหรียญทอง

ณ ลานกรีนโดม เมื่อ 31 มกราคม 2562

 

             

 

 


get('twitter')) == 1) { ?>