ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิอัยย์ญาฎา ศรีเจริญศักดิ์ (น้องไอด้า) G.7B ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนนักกีฬาเยาวชนยิงปืน ร่วมถ่ายทอด ความเข้าใจ กฏ กติกา มารยาท และหลักความปลอดภัยของการยิงปืน