ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายจักรินทร์ คำบุญเรือง (น้องมนต์เมฆ) k.2 A ได้ร่วมการแข่งขันจักรยาน Strider Racing @ J Space, Chiang Mai รุ่นอายุ 3-4 ปี ประเภท 14X Balance