นายนพรัตน์ ทองทา (Kwan) และ นายกฤต โซ (Johny) G12B ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันรายการ Music Challenge Contest 2022 ได้รับรางวัลชนะเลิศ