ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงเบญญา ผลชูวงศ์ (Lei-Lei) G.4 A เข้าร่วมแข่งขันประเภท Electone Ensemble Idol รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขัน Yamaha Thailand Music Festival 2021