อบรมแผนพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชน
อบรมแผนพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชน ยุค 4.0 ณ ห้องประชุมอาคาร 100 ปี สถาบันแฮรัส รร.ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จ.เชียงใหม่ ในวันเสาร์ที่ 21 กรกฏาคม 2561
 
 
 

             

 

 


get('twitter')) == 1) { ?>