โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา (ABS) โดยท่านอาจารย์ชูเกียรติ อาจารย์อัมพร กมลโกมุท เจ้าของโรงเรียน พร้อมด้วย ผอ.ปรีชา ศุภกาญจนพันธุ์ ผู้อำนวยการ และคณะผู้บริหาร ได้ให้การต้อนรับ ดร.ยุพิน บัวคอม ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะซึ่งได้มาเยี่ยมชมโรงเรียน