ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวจิรัชญา ไทยมี (น้องหญิง) G.11B ได้รับรางวัลเยาวชนต้นแบบพัฒนาชาติ 2565 สาขาเยาวชนตัวอย่างด้านจิตอาสาและการบำเพ็ญประโยชน์ จากองค์การส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรมแห่งชาติ