ด.ญ.ณฤดี นราภิรมย์สุข นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 A ได้รับเกียรติบัตรจาก สภาองค์กรเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม ร่วมกับ สโมสรส่งเสริมศักยภาพเยาวชนสู่ความเป็นสากล แห่งประเทศไทย รางวัล “เพชรเมืองเหนือ” ครั้งที่ 1

      คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร ผู้ปกครอง และนักเรียน ขอแสดงความยินดีกับด.ญ.ณฤดี นราภิรมย์สุข นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 A ได้รับเกียรติบัตรจาก สภาองค์กรเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม ร่วมกับ สโมสรส่งเสริมศักยภาพเยาวชนสู่ความเป็นสากล แห่งประเทศไทย รางวัล “เพชรเมืองเหนือ” ครั้งที่ 1 รางวัลเชิดชูเกียรติฐานะ “เด็กดีเด่นแห่งปี 2565” ภายใต้แนวคิด“วัฒนธรรมล้ำค่า สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น กลิ่นอารยธรรมล้านนา ทรงคุณค่าละอ่อนเมืองเหนือ เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 และประกาศนียบัตรสนับสนุนจาก Trinity College London เพื่อส่งเสริมการเรียนดนตรีคลาสสิคในประเทศไทย 21st Century Performer Junior Category Piana Music Learning Fest#7 Digital Edition เทศกาลดนตรีเพื่อการเรียนรู้ ขอพระเจ้าอวยพระพร