ขอแสดงความยินดีกับ “คนเก่งระดับโรงเรียน” โครงงานทดสอบ PRE-GIFTED & EP ประจำปีการศึกษา 2565