คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ขอแสดงความยินดีกับ
นายพิริยศักดิ์ บุญญฐี ม.5 B (ปกป้อง) ร่วมแข่งขันกีฬากอล์ฟได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
(ประเภททีม) อันดับที่ 15 (ประเภทเดี่ยว)
จากการแข่งขัน กีฬานักเรียน นักศึกษาครั้งที่ 41 “อุดรธานีเกมส์”
ระหว่างวันที่ 22-25 มกราคม 2563 ณ จังหวัดอุดรธานี