คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ขอแสดงความยินดีกับ
นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันโครงการสอบแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับภาคเหนือ ครั้งที่2 (2nd NEC-Northern English Contest) ชิงทุนการศึกษาพร้อมโล่ และเกียรติบัตร สำหรับนักเรียนประถมศึกษา และมัธยมศึกษาทุกสังกัดโรงเรียนในภาคเหนือ และได้สอบแข่งขันไปเมื่อ วันอาทิตย์ ที่ 3 พฤศจิกายน 2562 แล้วนั้น ผลการแข่งขัน นักเรียนสังกัดโรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา (ABS) ได้รับรางวัลที่เป็นทุนการศึกษา โล่ เกียรติบัตรและเหรียญรางวัล ได้แก่
1.ด.ช. นันทพัทธ์ วิวัฒน์คุณูปการ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 คะแนนชนะเลิศอันดับที่ 1 ทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมโล่ เกียรติบัตร และเหรียญรางวัล
2. ด.ญ.ชัญญาณัฎฐ์ เทพสุวรรณ นักเรียนประถมศึกษาปี่ที่ 3 คะแนนรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ทุนการศึกษา 2,000 บาท พร้อมโล่เกียรติบัตร และเหรียญรางวัล
โดยประธานจัดการแข่งขัน ดร.ประจักษ์ แซ่อึ่ง ได้ให้เกียรติมามอบทุนการศึกษา พร้อมโล่ เกียรติบัตร และเหรียญรางวัล ณ ลานอเนกประสงค์ของโรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา(ABS) เมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2563