กลุ่ม Science Club นำโดยMiss Boa Kyoung G.12A1 President นำรายได้ทั้งหมด จำนวน 10,113 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยสิบสามบาทถ้วน) มอบให้กับมูลนิธิแอมบาสเดอร์ เพื่อแบ่งปันน้ำใจให้กับเด็กผู้ด้อยโอกาส