โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา จัดกิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์ความรักสามัคคี ให้กับ ครูบุคลากร พร้อมมอบของรางวัล ของขวัญ และทองให้กับครูและบุคลากร ผู้ที่โชคดีอีกด้วย

ณ Tube Trek Water Park สวนน้ำที่ใหญ่ที่สุด ของจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อ 15 มีนาคม 2562