โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาเข้าร่วมการแข่งขันรายการ MONO Champion Cup 2019 เข้ารอบ 16 ทีม จากการแข่งขัน 24 ทีม ในระดับภาคเหนือ