คณะสภานักเรียน และอาสาสมัครนักเรียน โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา(ABS)   จัดโครงการชุมชนสัมพันธ์..กิจกรรมสอนภาษาอังกฤษ ให้กับนักเรียน โรงเรียนวัดท่าต้นกวาว อ.สารภี จ.เชียงใหม่ เมื่อ 29 สิงหาคม 2561

 

             

 

 


get('twitter')) == 1) { ?>