คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ขอแสดงความยินดีกับด.ญ.ศุภาพิชญ์ สิงหเดช (น้องแพรวา) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้ารับรางวัล อัครศิลปิน ครั้งที่ 1 จำนวน 2 รางวัลคือรางวัลต้นกล้าดนตรี (เด็กและเยาวชน) สาขาดนตรีสากล (Electone) และสาขาการขับร้องมอบโดยประธานในพิธีมอบรางวัล หม่อมราชวงศ์วรปภา จักรพันธุ์ ปนัดดาในสมเด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอเจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมีฯ กรมพระจักรพรรดิพงษ์(พระองค์โสมสวลีฯ) ซึ่งรางวัลนี้จะมอบให้สำหรับเด็กและเยาวชนผู้ที่มีความสามารถทางด้านดนตรี และการขับร้องเพลง พร้อมนำความสามารถดังกล่าวไปช่วยในงานจิตอาสาช่วยเหลือสังคม และชุมชนเมื่อวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563 ณ MCC Hall เดอะมอลล์บางกะปิ กรุงเทพฯ