คณะผู้บริหาร คณะครูบุคลากร ผู้ปกครอง และนักเรียนขอแสดงความยินดีกับคณะครูที่ได้รับรางวัลครูดีเด่นประจำปีการศึกษา 2565 เนื่องในวันครูแห่งชาติ