คณะกรรมการนักเรียน 2561 เข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่าย โดยกิจกรรมแรกคือ การสร้างทีมที่เข็มแข็ง ณ สวนทวีชล เชียงใหม่