ขอแสดงความยินดีกับ คนเก่ง ABS อ.ปรีชา ศุภกาญจนพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบรางวัลและ เกียรติบัตร ให้กับ
1. ด.ญ.สิริพิมพ์ลภัส คณาญาติ (น้องใจดี) G.6B

ร่วมแข่งขัน โครงการ TGA-SINGHA Golf Ranking 2019-2020 ได้รับรางวัล ชนะเลิศระดับภาค ในรุ่นอายุ 11-12 ปี แข่งขัน ณ สนาม แม่โจ้ Golf Resort & Spa

2. ด.ช.ธนันท์พงศ์  หวงสุวรรณากร (น้องพลัส) G.7 B

เข้าร่วมการแข่งขันเทควันโด เดี่ยวชายระดับประเทศ ได้รับรางวัล 1 เหรียญทอง และ 1 เหรียญเงิน แข่งขัน ณ ประเทศจอร์แดน

3. ด.ญ.ศุภาพิชญ์ สิงหเดช G.4 B

ได้รับโล่บุคคลผู้มีผลงานโดดเด่น จากหนังสือพิมพ์
ไทยนิวส์รายวัน ในงาน "50 ปี 50 คนเด่นไทยนิวส์ มั่งคง ก้าวหน้า พร้อมพัฒนาสังคม " ณ คุ้มคำหลวง ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ(คุ้มขันโตก)

นักเรียนคนเก่ง ABS รับมอบรางวัล พร้อมเกียรติบัตร จากผู้อำนวยการ ณ ลานกรีนโดม เมื่อ 8 สิงหาคม 2562