ขอแสดงความยินดีกับ ทีม “Young Ambassador Dance Team” เข้าร่วมแข่งขันเต้นประกอบเพลง ระดับประถมศึกษา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และวงดนตรี “ทีมข้าวเหนียว” ร่วมแข่งขันประกวดวงดนตรี ได้รับรางวัล ชมเชย