เด็กชายปัณณทัต กุลนันท์ G.6 C เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่38 รอบคัดเลือกภาค 5 “พิจิตรเกมส์”