ได้รับเลือกแข่งขันระดับนานาชาติเอเชียทั่วประเทศ
วันพฤหัสบ​ที่ 30-31มกราคม​2563 ที่โรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล​