โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา และโรงเรียนนานาชาติยูนิตี้คอร์ดคอด
โดยฝ่ายบุคคล จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวและขอพรจากคณะผู้บริหาร ครูอาวุโส เนื่องในเทศกาลประเพณีปีใหม่สงกรานต์ ประจำปี 2561
มีคณะครู บุคลากร ร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมฝ่ายมัธยม เมื่อวันที่ผ่านมา