โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา จัดกิจกรรม เลี้ยงขอบคุณพนักงานประจำปี 2561 ในวันที่ 12 มกราคม 2561