ผอ.ปรีชา ศุภกาญจนพันธุ์ พร้อมรองผู้อำนวยการ เป็นตัวแทนคณะผู้บริหารคณะครู บุคลากร
มอบของขวัญ แทนคำขอบคุณแด่ ท่านอ.ชูเกียรติและอ.อัมพร กมลโกมุท ประธานกรรมการบริหาร /ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการโรงเรียน
เนื่องในโอกาสเปิดเทอมใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561