Northern English Contest

คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนคนเก่งแห่ง โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา (ABS) ในระดับประถมศึกษา - มัธยมศึกษา รับเกียรติบัตรเหรียญทอง ,เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง จากการสอบแข่งขัน ทักษะภาษาอังกฤษ NEC - Northern English Contest ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 2 จากหัวหน้าครูต่างประเทศ T.Richard Wills และ T.Andre Helen Riti ณ ลานอเนกประสงค์ABS จัดการสอบแข่งขันโดยบริษัท อคาเดมิค คอนเทสต์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2563